Ngày: Tháng Bảy 6, 2018

Vài Điểm Lưu Ý Khi Mua IQOS

Thị trường Việt Nam , máy hút thuốc điện tử IQOS ngày càng  hỗn tạp và mất kiểm soát . Đặc biệt là tại hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có lượng tiêu thụ máy IQOS nhiều hơn cả lượng người bán thì càng […]