Thẻ: Tỷ giá hối đoái là gì ? Công thức tính tỷ giá hối đoái chuẩn nhất

Tỷ giá hối đoái là gì ? Công thức tính tỷ giá hối đoái chuẩn nhất

Tỷ giá hối đoái là gì ? Công thức tính tỷ giá hối đoái chuẩn nhất

Tỷ giá hối đoái là gì không chỉ hiểu theo khái niệm thứ nhất mà nó còn được định nghĩa như sau: là quan hệ so sánh giữa hai lọai tiền tệ của hai nước theo một tiêu chuẩn nào đó. Tỷ giá hối đoái là mối quan hệ so sánh […]