Tháng: Tháng Năm 2023

Round Seagrass Basket With Handles

Round Seagrass Basket With Handles

A round seagrass basket with handles is a versatile and aesthetically pleasing storage or decorative item. It is typically made from natural seagrass fibers, which are woven together to create a sturdy and durable basket. The round shape adds a touch of elegance, while the handles make it easy to carry and […]

Large Round Seagrass Basket With Lid

Large Round Seagrass Basket With Lid

Large Round Seagrass Basket A round seagrass basket with lid is a type of storage container made from seagrass, a natural material derived from aquatic plants. The basket is usually handwoven in a round shape and features a removable lid, allowing you to conceal and protect the contents inside. Round seagrass basket is popular […]

Best Water Hyacinth Wicker Basket

Water Hyacinth Wicker Basket

Water Hyacinth Wicker Basket A water hyacinth wicker basket is a type of basket made from the stems or leaves of the water hyacinth plant. Water hyacinth is an aquatic plant known for its rapid growth and thick vegetation. It is often considered an invasive species in many regions because it can […]

Water Hyacinth Basket With Handles

Water Hyacinth Basket With Handles

Water Hyacinth Basket With Handles A water hyacinth basket with handles is a type of basket made from hyacinth fibers and typically features handles for easy carrying. Hyacinth fibers are derived from the leaves and stems of the hyacinth plant, which is a water-dwelling bulbous plant native to tropical regions. The process of […]

Water Hyacinth Rectangular Storage Basket

Water Hyacinth Rectangular Storage Basket

Water Hyacinth Rectangular Storage Basket A water hyacinth rectangular storage basket is a type of basket made from water hyacinth, a fast-growing aquatic plant. These baskets are rectangular in shape and are designed for storing various items. Water hyacinth is a popular material for baskets due to its natural durability and attractive […]

Water Hyacinth Rectangle Basket

Water Hyacinth Rectangle BasketWater Hyacinth Rectangle Basket

Water Hyacinth Rectangle Basket A water hyacinth rectangle basket is a type of basket that is woven using water hyacinth fibers and is shaped in a rectangular form. Water hyacinth is a fast-growing aquatic plant that is known for its long, sturdy stalks and large green leaves. It is often considered a […]

Large Water Hyacinth Basket

Extra Large Water Hyacinth Basket

Large Water Hyacinth Basket A large water hyacinth basket is a basket made from the fibers of the water hyacinth plant. Water hyacinth (Eichhornia crassipes) is an aquatic plant that grows in freshwater bodies such as lakes, ponds, and rivers. It is known for its rapid growth and ability to form dense […]

Large Water Hyacinth Basket With Lid

Dairy Cow Hyacinth Basket

Large Water Hyacinth Basket With Lid A large water hyacinth basket with lid is a versatile and eco-friendly storage solution that can add a touch of natural beauty to your home. Water hyacinth is a fast-growing aquatic plant known for its long, thick stems and large floating leaves. It is often harvested […]

Water Hyacinth Laundry Basket With Lid

Water Hyacinth Laundry Basket With Lid

Water Hyacinth Laundry Basket With Lid A water hyacinth laundry basket with lid is a type of laundry storage solution made from the natural fibers of the water hyacinth plant. Water hyacinth is a fast-growing aquatic plant known for its long, sturdy stems and beautiful woven texture. The plant’s fibers are commonly […]

Rectangular Rattan Storage Basket

Rectangular Rattan Storage Basket

Rectangular Rattan Storage Basket A rectangular rattan storage basket is a container made from rattan material in a rectangular shape. Rattan is a type of vine that is native to tropical regions and is commonly used in furniture and basket weaving. These storage baskets are known for their natural, rustic look and […]

Rattan Hanging Fruit Basket

Rattan Hanging Fruit Basket

A rattan hanging fruit basket is a decorative and functional item used for storing and displaying fruits. It is typically made of rattan, a natural material derived from the stems of certain palm species. Rattan is known for its strength, flexibility, and durability, making it an ideal choice for creating baskets. The […]

Woven Rattan Laundry Basket

Woven Rattan Laundry Basket

A woven rattan laundry basket is a popular and stylish option for storing and carrying laundry. Rattan is a type of vine that is woven into a sturdy and flexible material, making it ideal for creating baskets and other woven goods. The woven rattan laundry basket is typically designed with a cylindrical […]

Natural Woven Rattan Storage Basket

Natural Woven Rattan Storage Basket

A natural woven rattan storage basket is a versatile container made from rattan material and designed for various storage purposes. These baskets are handcrafted using woven or braided rattan fibers, which give them a distinctive natural and rustic appearance. The natural woven rattan provides a durable and sturdy structure, making these storage […]

Large Rattan Laundry Basket

Large Rattan Laundry Basket

A large rattan laundry basket is a spacious storage container made from rattan material, specifically designed for holding a significant amount of dirty laundry. These baskets offer ample capacity, allowing you to store a large quantity of clothes before laundry day. Large rattan laundry baskets are usually woven or braided using rattan, […]

Black Cylinder Rattan Basket

Black Cylinder Rattan Basket

1. Black Cylinder Rattan Basket The Black Cylinder Rattan Basket is hand woven by skillful Vietnamese artisans. Made of natural Rattan, this basket is convenient, a must-have if you are looking for an eco-friendly and space-saving storage product. The Rattan Basket is designed with two sturdy handles, making it convenient to use. […]

Coconut Shell Jewellery: Creative Craft Ideas

Coconut Shell Jewellery

Coconut shell is a non-toxic and sustainable material. Therefore, it is widely applied in the handicraft industry with unique ideas. Let’s discuss about coconut shell jewellery with crafting ideas in the following article. Advangtages of Coconut Shell Jewellery Coconut shell jewellery offers many advantages over traditional jewellery. One of the main advantages […]

Coconut Shell Craft: Ideas You Can Try!

Coconut shell craft ideas

Coconut shells have been used for centuries as a sustainable and versatile material for crafting. These shells are abundant but solid and durable, making them ideal for creating various decorative and functional items. From bowls and birdhouses to jewelry and wind chimes, coconut shell crafts can add a natural and […]

Bảng giá ưu đãi các sân golf Miền Bắc khi đặt sân | Alegolf

Gửi tới Quý golfer bảng giá sân golf khu vực miền bắc với rất nhiều tặng thêm khi đặt sân qua Alegolf 1900.2093. Ngoài các sân miền bắc bộ, chúng ta có thể xem thêm các sân gôn tại miền trung bộ & khu vực miền nam ngay dưới đây! 1. Sono Belle TP Hải Phòng (Sân Sông Giá) Địa chỉ: Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, việt nam (Cách Hà Nội Thủ Đô khoảng […]

Sân golf Thanh Lanh – Đặc điểm, vị trí và điểm khác biệt của sự hiện đại

sân golf Thanh Lanh dù mới được công bố nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng và cuốn hút phần đông sự chăm lo của những golfer. Sân gây tuyệt vời với vị trí đẹp, phong cách thiết kế độc đáo và khác biệt cùng Bảng Báo Giá sân golf Thanh Lanh hài hòa. nào hãy cùng nhau Shop chúng tôi hướng đến kỹ hơn ngay sau bài viết dưới đây nhé. 1. Địa Chỉ / vị trí sân gôn Thanh Lanh cạnh bên Bảng Giá thì Địa chỉ cửa […]

Sân gôn Chí Linh – Địa điểm đáng mong đợi dành cho golfer

sân gôn Chí Linh tọa lạc tại TP. Hải Dương và được nhìn nhận là 1 trong những sân golf đáng để Dùng thử nhất tại miền bắc bộ. Sân có địa hình đầy thử thách, đây là nhân tố lôi cuốn các golfer chuyên nghiệp ghé thăm hàng năm. Trong bài viết ngày hôm nay nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ ràng về vị trí, thiết kế & Bảng Giá sân golf chí linh ngay tiếp sau […]

Một vài sân tập golf tại khu vực miền nam bạn nên xem thêm

Cùng xem thêm các sân tập golf ở miền nam mà Alegolf tổng hợp lại tiếp sau đây để có thêm địa điểm tập luyện ngay nhé! 1. Sân tập golf Him Lam Với cảnh sắc đẹp bên bờ sông thành phố sài thành cũng những dịch vụ chất lượng. Sân tập Golf Him Lam là một địa điểm lý tưởng cho những ai mong muốn tập chơi golf. Sân gồm 3 […]

The Difference between Wicker, Cane and Rattan?

The Difference between Wicker, Cane and Rattan?

Regarding furniture and decor, rattan, cane, and wicker are three terms often used interchangeably, but they refer to different materials and techniques. Understanding the differences between these materials can help you make informed decisions when choosing furniture for your home or outdoor space. What is the difference between wicker, cane […]

Exploring the Benefits of Coconut Bowls

Benefits of Coconut Bowls

As more people become conscious of the environment, sustainable products have become increasingly popular. One such product is the coconut bowl, which has gained popularity due to its eco-friendliness and unique aesthetic appeal. Coconut bowls are made from discarded coconut shells and are perfect for serving food, making them ideal […]

Coconut bowl wholesale at cheap price!

Coconut bowl wholesale at cheap price!

Coconut bowls are made from coconut shells that purchased in bulk at a discounted price for wholesale purposes. Businesses such as restaurants, hotels, or event planners often use these bowls as an eco-friendly alternative to plastic or synthetic bowls. Purchasing wholesale coconut shell bowls can be cost-effective and convenient for […]