Cách Thiết Lập Chỉ Tiêu Bán Hàng (KPI) Để Hiệu Suất Bán Hàng Tối Ưu Nhất.

Chỉ tiêu bán hàng hay được gọi là KPI, đã quá thân thuộc với đội ngũ bán hàng. Người bán hàng thành công là người kiểm soát và thực hiện tốt các chỉ tiêu bán hàng, nhưng để thực hiện thành công phải phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược của cấp quản lý.

Khi cấp quản lý có được chiến lược thiết lập chỉ tiêu bán hàng hợp lý sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân viên, ngược lại KPI quá cao sẽ làm nhân viên dễ dàng từ bỏ, nhưng KPI quá thấp sẽ không tối ưu hóa được hiệu suất làm việc của họ. Hãy áp dụng ngay phần mềm quản lý bán hàng dms vào công việc của bạn để tối ưu hóa một cách tốt nhất.

Chỉ tiêu bán hàng phải được thiết lập theo tuần, theo tháng và theo năm,.nhà quản lý phải cân bằng được giữa tình hình thực tế của công ty và nhân viên, phải đảm bảo chỉ tiêu có thể đạt được, có được con số cụ thể để đo lường.

Việc khó khăn cho các Doanh Nghiệp chính là làm sao có cách thiết lập và theo dõi hiệu quả, chỉ tiêu có thể phù hợp với từng nhân viên, bên cạnh đó nhân viên phải được cập nhật thường xuyên chỉ tiêu của mình để hoàn thiện kỹ năng bán hàng nhằm đạt được chỉ tiêu đặt ra.

Do vậy, nhiều Doanh Nghiệp hiện nay đã ứng dụng giải pháp công nghệ phần mềm vào công cuộc thiết lập và quản lý KPI.

Hãy tham khảo quy trình thiết lập chỉ tiêu bán hàng của giải pháp eSales Cloud DMS của HQsoft, để tìm ra phương pháp tối ưu nhất cho Doanh Nghiệp bạn:

Đầu tiên: Hệ thống sẽ hỗ trợ Doanh Nghiệp thiết lập chỉ tiêu bán hàng

Hệ thống giải pháp eSales Cloud DMS cho phép người dùng thiết lập nhiều dạng KPI khác nhau: bao gồm các thông tin chi tiết như mã KPI, nội dung của KPI, đối tượng áp dụng của từng KPI, loại KPI như thế nào, từ đây nhà quản lý có thể dễ dàng ứng dụng nhiều dạng KPI khác nhau cho từng nhân viên. Đa dạng các KPI: Bao phủ, LPPC, PC,Mở điểm mới, ASO/UB, Mặt hàng trọng tâm…

Sau đó, dựa vào hệ thống sẽ giúp nhà quản trị cài đặt từng KPI cho từng nhân viên, quản lý về thời gian bắt đầu và kết thúc KPI, có thể thiết lập các chỉ tiêu theo ngày, theo tháng hoặc theo chu kỳ tùy thuộc vào kế hoạch của nhà quản trị và công ty.

Bước 2: Quản lý chỉ tiêu bán hàng trên hệ thống

Tại màn hình làm việc của cấp quản lý sẽ hiển thị các thông tin về doanh số hàng ngày, doanh số hàng tháng của nhân viên mang về. Ngoài ra, khi truy cập vào mã nhân viên của từng người nhà quản trị sẽ nắm được tình hình làm việc của nhân viên ngoài thị trường, bao gồm cả chỉ tiêu bán hàng mà họ đạt được.

Dựa vào hệ thống nhà quản trị sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về hiệu suất làm việc của các nhân viên mà mình quản lý. Từ đó sẽ tìm được cách điều chỉnh hợp lý và có được các chiến lược tối ưu nhất.

Bước 3: Cập nhật dữ liệu

Hệ thống giải pháp của chúng tôi với các điểm ưu việt vượt trội, khi nhân viên bán hàng kết thúc đơn hàng và đơn hàng được duyệt trên hệ thống. Trên màn hình thiết bị của nhân viên có cài đặt phần mềm sẽ tự động update các chỉ tiêu liên tục cứ mỗi 5p một lần để nhân viên bán hàng và cả giám sát nắm chính xác về doanh thu và chỉ tiêu của mình.

Ngoài ra, khi chỉ tiêu bán hàng được thiết lập chưa phù hợp với nhân viên bán hàng, hệ thống sẽ cho phép người dùng chỉnh sửa trên hệ thống các thông tin về KPI sao cho phù hợp nhất và tối ưu nhất đối với từng nhân viên.

Bước 4: Lập báo cáo bán hàng và chỉ tiêu KPI dễ dàng

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua các báo cáo trực quan, báo cáo thống kê,phân tích được hệ thống tự động và tích hợp trên các thiết bị di động của cấp quản lý, giúp cấp quản lý có thể dễ dàng theo dõi bất kỳ thời điểm nào.

Thông qua báo cáo nhà quản trị có thể có được chiến lược khen thưởng phù hợp đối với các cấp nhân viên, các bộ phận,…giúp hệ thống hóa quy trình kinh doanh của từng Doanh Nghiệp. Bên cạnh đó, với tính linh hoạt và tích hợp cao hệ thống DMS của HQsoft chúng tôi có thể tích hợp nhiều loại báo cáo khác nhau theo từng đặc thù của ngành hàng.

Dựa vào hệ thống giải pháp của chúng tôi, mỗi kỳ đánh giá nhân viên sẽ được thực hiện dễ dàng, khoa học và thao tác sẽ nhanh chóng và chính xác hơn.