ĐÀO TẠO và CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO GIẢNG VIÊN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

ĐÀO TẠO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG

Công ty TNHH Phát triển Thương mại Và Dịch vụ AGK phối hợp với Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động của Cục An Toàn Lao Động tổ chức tuyển sinh lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận cho Giảng viên Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Tp. Hồ Chí Minh.

 1. Đối tượng tham dự : Theo điều 22 Chương I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018
  • Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.
  • Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.
  • Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành: Người có trình độ từ Đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 1. Địa điểm học : 79 Đường Số 1, KDC City Land Hill, Phường 07, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
 2. Hồ sơ :
  • 02 Bằng Tốt Nghiệp Đại Học (Cao Đẳng) sao y công chứng
  • 02 CMND sao y công chứng
  • 02 giấy xác nhận năm kinh nghiệm sao y công chứng
 3. Thời gian học dự kiến : trong tháng 05/2019.
 4. Học phí : 4.500.000đ (chưa bao gồm lệ phí sát hạch)