Dược Phẩm Ampharco Triển Khai DMS cùng HQsoft

Công Ty CP Dược Phẩm AMPHARCO U.S.A là một trong những công ty Dược phẩm đầu tiên tại Việt Nam được cấp giấy chứng nhận sản xuất Dược phẩm theo tiêu chuẩn WHO-GMP, WHO-GLP, WHO- GSP từ năm 2004.

Công ty Ampharco luôn hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp Dược nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho cộng đồng.

Ampharco quản lý trình dược viên hiệu quả

Công ty Dược Phẩm Ampharco họ có niềm tin rằng quy trình quản lý hiệu quả là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Vì vậy họ đã chọn HQsoft làm đơn vị để triển khai DMS  trong việc quản lý trình dược viên

quản lý trình dược viên

Giải pháp của HQsoft đã tạo nên những điểm khác biệt vượt trội hỗ trợ Ampharco trong việc quản lý trình dược viên hiệu quả như:

  • Cung cấp nhanh chóng và chính xác dữ liệu ở mọi lúc, mọi nơi, nhờ vậy mà nhà quản lý của Ampharco có thể nằm bắt được tình hình làm việc của nhân viên 24/7.
  • Thiết lập hiệu quả các chỉ số KPI cho nhân viên, đánh giá được thái độ phục vụ Khách Hàng thông qua dữ liệu về Khách Hàng
  • Các công việc thu thập báo cáo, nhập liệu được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng
  • Có thể truy cập vào hệ thống dễ dàng, kiểm soát được chất lượng sản phẩm cũng như quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
  • Bảo mật tuyệt đối các dữ liệu của Doanh Nghiệp

Thông qua các chức năng ưu việt của giải pháp dms, Các đơn vị trực thuộc của Dược Phẩm Ampharco U.S.A – gồm chi nhánh, nhà máy, kho vận và công ty con đã vận dụng tốt các chức năng công nghệ của eSale vào việc quản lý và phân phối.

Tạo nên một khối thống nhất, giúp việc vận chuyển thông tin và sản xuất được dễ dàng tạo nên nền tảng cho sự phát triển, mang lại hiệu quả cho hoạt động doanh nghiệp, sự vững mạnh về tài chính và lòng tin cho các đối tác kinh doanh.