Căn cứ hình thành công ty dịch thuật

Nhiều doanh nghiệp dịch thuật nhưng mà nhiều người chưa biết đơn vị nào có tư cách pháp nhân. Đầy đủ điều kiện dịch thuật tuân thủ pháp luật của Việt Nam

Cơ sở pháp lý đi vào hoạt động công ty dịch thuật.

Nghị định 23/2015/NĐ – CP của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Thủ tục thành lập và đi vào hoạt động công ty dịch vụ dịch thuật

Để thành lập và đi vào hoạt động Công ty về dịch thuật, trước hết khách hàng phải chuẩn bị văn bản để làm thủ tục “khai sinh luật pháp” cho Công ty dịch thuật. thành lập Công ty về dịch thuật không yêu cầu về các điều kiện riêng mà chỉ cần cung ứng các yêu cầu theo quy định về đi vào hoạt động công ty nên chuyển sang phần hồ sơ cũng giống như thành lập một công ty bình thường khác.

Điều kiện về việc thành lập công ty dịch vụ dịch thuật

Ngành kinh doanh dịch vụ dịch thuật là ngành kinh doanh không có điều kiện vì không nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện Theo quy định đầu tư năm 2014, tuy nhiên, để thành lập được công ty dịch thuật vẫn cần phân phối một số yêu cầu sau:

Tiêu chuẩn và điều kiện của người dịch

Có khả năng hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật

Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.

Điều 9 Thông tư 20/2015/TT-BTP hướng dẫn về quy định này như sau:

Người dịch phải có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch  hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với chuyên ngành khác được học bằng thứ tiếng nước ngoài cần dịch. (Chẳng hạn: ; ông Nguyễn Văn B tốt nghiệp thạc sỹ luật quốc tế tại Trung Quốc, chương trình học bằng tiếng Trung Quốc nên chỉ đủ điều kiện để được dịch tiếng Trung Quốc Ông Nguyễn Văn A tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Japan mà chương trình học bằng tiếng Anh thì ông B chỉ đủ tiêu chuẩn để dịch tiếng Anh).

Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo quy định thì phải thông thạo ngôn ngữ đó.

Ngôn ngữ phổ biến được hiểu là ngôn ngữ được thực hiện trên nhiều giấy tờ, văn bản được sử dụng tại Việt Nam và không ít người dân Việt Nam có thể dịch ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại. Chẳng hạn: Ngôn ngữ phổ biến tại Việt Nam như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật,… Ngôn ngữ không phổ biến tại Việt Nam như tiếng Mông Cổ, tiếng Ả Rập,…

Điều kiện về công tác viên dịch thuật

Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch được làm cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp trong phạm vi cả nước.

Người dịch là cộng tác viên của Phòng tư pháp phải kí hợp đồng cộng tác vien dịch thuật với Phòng Tư pháp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của người dịch đối với nội dung, chất lượng của bản dịch.

Ngoài ra, người dịch cần lưu ý một số giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ kí người dịch:

Giấy tờ, văn bản đã bị tẩy xóa, sữa chữa; thêm, bớt nội dung không hợp lệ;

Giấy tờ, văn bản đã bị hỏng, cũ nát không xác định được nội dung;

Giấy tờ, văn bản đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mất nhưng ghi rõ không được dịch;

GIấy tờ, văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh chống xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức, vi phạm quyền công dân.

Giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự.

Giới thiệu về Công ty TNHH dịch thuật công chứng 24h:

✅ ⭐ ✔️ Cam kết giá rẻ nhất toàn quốc

⛳️ Địa chỉ: 52A Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

📧 Email: info@dichthuatcongchung24h.com

☎️ Hotline: 0948944222

https://www.projectlibre.com/users/trans24h

https://vbscan.fisica.unimib.it/Trans24h