Sửa phao điện tự động ngắt nước cho bồn nước INOX tại Quận 8

16/11/2018 | Sửa phao điện tự động ngắt nước cho bồn nước INOX tại Quận 8

Khách hàng tại Quận 8 than phiền là máy bơm không tự ngừng sau khi nước đầy bồn nên máy bơm cứ tiếp tục bơm nước lên, gây ra tình trạng tràn bồn nước gây lãng phí nên yêu cầu thợ điện nước 1FIX™ khảo sát và khắc phục.

Tiến hành kiểm tra thì thợ điện nước 1FIX­™ phát hiện là do phao chống tràn của bộ phao điện bị hỏng nên không điều khiển được máy bơm ngừng bơm. Thợ 1FIX™ tiến hành sửa chữa phao chống tràn này để khắc phục tình trạng nêu trên.